Izdaja 48/2012
HRM revija september 2012Tekoča številka HRM revije prinaša veliko bogatega gradiva in se nanaša predvsem na delovna razmerja.

Pisali smo:

- o spremembah na področju Zakona o urejanju trga in študentskega dela
- o vplivu ZUJF na urejanje delovnih razmerij
- o pojmu delovno razmerje
- o začasnih pogodbah in minimalnih delovnih standardih.

Berite z nami, berite revijo HRM!

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE