Izdaja 1/2003
HRM September 2003Prva številka strokovne revije za ravnanje z ljudmi pri delu. Revija je namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kadrovsko dejavnostjo, bodisi raziskovalno, bodisi strokovno.
Prva številka revije je tematsko namenjena 6.
konferenci HRM 2003 - Konferenci o ravnanju z ljudmi pri delu.

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE