Izdaja 18/2007
HRM September 2007V posebni, septembrski tematski številki revije HRM Urejanje delovnih razmerij v praksi, se posvečamo individualnim in kolektivnim delovnim razmerjem v praksi.

Predstavljamo vam najpomembnejše zakonske novosti pri urejanju delovnih razmerij, med njimi:
• novelo zakona o delovnih razmerjih,
• novosti na področju zaposlovanja,
• zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
• predvidene novosti na področju zdravstvenega varstva,
• kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje v podjetju.

Pišemo pa tudi o individualnih in kolektivnih razmerjih v praksi, med drugim o:
• sklenitvi pogodbe o zaposlitvi,
• prenehanju pogodbe o zaposlitvi v javnem in zasebnem sektorju,
• reševanju delovnih sporov v praksi,
• zakonu o kolektivnih pogodbah.

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE