Izdaja 24/2008
HRM September 2008Septembrska številka revije HRM je posvečena urejanju delovnih razmerij v praksi. V njej pišemo o razvoju in prihodnosti delovnih razmerij. Kako ohranjati človekovo dostojanstvo na delovnem mestu, kakšna je ureditev fleksibilnih oblik dela v praksi, ki jih določa zakon, kakšna je najnovejša sodna praksa in spremembe pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi in katere so novosti ZJU v delu, ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev, so prispevki, ki jih boste lahko prebrali v tematski številki, ki bo izšla konec avgusta, s poglobljenimi spoznanji iz prakse, ki jih na področju urejanja delovnih razmerij in socialne varnosti še kako potrebujemo.
Predstavljamo vam tudi izsledke iz raziskave o starostnem managementu (Age management): iz prve roke si lahko preberete, kakšen je odnos slovenskih podjetij do starejših zaposlenih, pokojninskega sistema in dodatnega pokojninskega zavarovanja.

IZ VSEBINE:

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE