Izdaja 30/2009
HRM September 2009Številka je posvečena urejanju delovnih razmerij v praksi. V njej poglobljeno pišemo, kako so se slovenske organizacije v praksi lotile številnih novih izzivov urejanja individualnih in kolektivnih delovnih razmerij, pred katerimi  smo v času padca gospodarske rasti.  Kako je torej slovenskim organizacijam  v praksi uspelo ohraniti delovna mesta, kako so z dodatnim izobraževanjem ohranjala psihofizično aktivnost čakajočih na delo,  kako so z notranjim razporejanjem zaposlenih  optimizirala poslovanje, kako so s participacijo zaposlenih pri odločanju vplivala na motivacijo in delovno učinkovitost in kako so v praksi izvajala vladne ukrepe za premoščanje trenutnih gospodarskih razmer. 

Napovedujemo, kakšne spremembe lahko pričakujemo z modernizacijo pokojninskega sistema in predstavljamo nekatere dileme odpovedi pogodbe o zaposlitvi, najpogostejše zaplete pri reševanju delovnopravnih sporov ter razgaljamo nesorazmerje med minimalno plačo in nadomestilom za čas brezposelnosti.

IZ VSEBINE:


Iz vsebine – povzetki:

Uvodnik: Čiščenje poslovanja, navad in vrednot
dr. Etelka Korpič Horvat
Kakšna delovna razmerja hočemo po krizi
mag. Katarina Kresal Šoltes
Pregled sprejetih in napovedanih strukturnih ter razvojnih ukrepov vlade za blažitev posledic recesije in odziv delodajalcev
Peter Pogačar
Kakšne spremembe lahko pričakujemo z modernizacijo pokojninskega sistema
Marijan Papež
Sodobni izzivi sodelovanja zaposlenih pri upravljanju
dr. Valentina Franca
Nekatere dileme pravne ureditve fleksibilnih oblik dela
dr. Etelka Korpič Horvat
Vpliv prisilne poravnave in stečaja podjetja na zaposlene
mag. Luka Tičar
Reševanje problematike delovnih invalidov
Jure Srhoij
Aktualna vprašanja delovnopravnega položaja poslovodnih oseb in vodilnih delavcev
dr. Darja Senčur Peček
Vpliv odpoklica na delovnopravni status poslovodstva
mag. Marta Klampfer
Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo
dr. Dušan Jovanovič
Odpravnina direktorju
dr. Borut Bratina
Sodelovanje zaposlenih pri upravljanju – pogled delodajalca
dr. Bor Rozman
Učinki sodelovanja zaposlenih pri upravljanju v praksi podjetja Goodyear
Milan Malovrh
Subvencioniranje polnega delovnega časa in subvencioniranje čakanja na delo
mag. Irena Vodopivec
Pogodba o zaposlitvi za določen čas v praksi podjetja
Miha Šercer
Delo na domu v praksi podjetja
Barbara Luckmann Jagodič
Postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi skozi oči delodajalca – pravni vidik
mag. Jože Bajuk
Postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi skozi oči delodajalca – psihološki vidik
Maja Fesel Kamenik
Kolumna: Koliko iskrenosti in pristnosti premoremo
Barbara Cukjati
Recenzija: Sodelovanje zaposlenih pri poslovnem odločanju
dr. Mato Gostiša
Čas vodilnih žensk v Sloveniji šele prihaja (Odmevi)
Saša Gnezda

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.

IZHAJANJE REVIJERevija izhaja 6x letno in je delno
povezana tudi z aktualno tematiko
izobraževanj v tistem času v
Slovenij.


NAROČITE SE