Zmagovalni HRM projekti 2015

O AVTORJU

Saša MrakV sklopu prenovljene HRM konference, dogodka BEEP!, smo letos že štirinajstič podelili nagrade za najboljše HRM projekte. Projekt pri podjetjih išče vsako leto odgovore na vprašanja, kako v organizaciji spodbujajo ljudi k večji učinkovitosti, kako skrbijo za njihovo zavzetost, motivacijo, zadovoljstvo, dobro počutje in zdravje, ter kako skrbijo za njihov osebni in profesionalni razvoj?Kriteriji, na podlagi katerih je komisija ocenjevala prijavljene projekte, so bili izvirnost – stopnja izvirnosti in inovativnosti projekta glede na prakso na kadrovskem področju, aktualnost – kako gre projekt v korak s časom in hitrimi spremembami v poslovnem okolju, strokovnost in učinki za prakso – kakšne rezultate ter kratkoročne in dolgoročne učinke prinaša praksa za organizacijo, ter okoljska in družbena odgovornost – kako projekt oziroma praksa prispeva k širši družbeni in okoljski odgovornosti.

Planet GV namreč že skoraj petnajst let z razpisom HRM projekt raziskuje, odkriva in nagrajuje dobre ter učinkovite prakse ravnanja z ljudmi pri delu. Ideja o razpisu in nagradi HRM projekt je nastala leta 2002 z namenom prispevati k razvoju stroke v Sloveniji. Takratni snovalci razpisa so si bili enotni, da Slovenija potrebuje več zgledov, dobrih praks in več celovitih projektov na področju ravnanja z ljudmi pri delu. Cilji so vsa leta ostali enaki; to je dobre HRM-prakse narediti vidne in spodbujati podjetja ter organizacije, da se zgledujejo po najboljših. Letos je tričlanska strokovna komisija v sestavi dr. Danijela Brečko, prokuristka Planet GV, Teja Breznik Alfirev, dolgoletna strokovnjakinja za HR, in Maja Fesel Kamenik, direktorica svetovalnega podjetja HRM, ocenjevala štirinajst prijavljenih projektov. »Vseh 14 projektov odlikuje visoka stopnja kakovosti in velika mera rezultantnosti. Če smo v preteklih letih opažali, da HRM projekte preveč zaznamujejo temeljna vprašanja reforme trga dela, pa lahko letos zasledimo premik k iskanju prave dodane vrednosti v HR. Letošnji projekti tako odslikavajo tematike sodobnega HR, primerljivega na globalni ravni. Prihodnost dela ter skrb za zdravje in dobro počutje zaposlenih sta zagotovo v samem vrhu HR izzivov današnjega dne, kot tudi še večja vloga HR pri spoznavanju potreb kupcev. Posebej izstopata tudi področji iskanja vodstvenega potenciala in oblikovanje nasledstvene politike. Kar pa nas letos še posebej razveseljuje, je povečana nota družbene odgovornosti, ki smo jo zaznali pri projektih,« je o letošnjem izboru povedala dr. Danijela Brečko.

Tretjeuvrščen projekt je bil od podjetja Studio Moderna, d. o. o. »Zmenek s kupcem – postati kupcu prijazno podjetje«, ki ga vodi Metka Glas, vodja izobraževanj in razvoja. Drugouvrščen je projekt »Projekt Atlantic Body and mind« podjetja Atlantic Grupa, d. d. Vodijo ga Mojca Domiter, izvršna direktorica HR, Mladen Veber, član uprave, in Nataša Bazjak Cristini, HR direktorica za Slovenijo, BiH in Rusijo. Komisija je kot zmagovalnega ocenila projekt »FoW: Future of Work / Delo v prihodnosti« podjetja Danfoss Trata. Projekt je vodila Bojana Zupanič, direktorica talentov. Slogan njihovega projekta je pri tem: »Čeprav nihče zares ne ve, kakšna bo prihodnost, lahko zagotovimo, da bomo nanjo najboljše pripravljeni«. V nadaljevanju predstavljamo vse tri zmagovalne projekte.1. mesto: Danfoss Trata
Projekt: FoW: Future of Work


Vizija projekta

S projektom FoW se želijo kar najboljše pripraviti na nove načine dela. Osredotočeni na nekaj kritičnih področij vzpostavljajo kulturo hitrega prilagajanja in eksperimentiranja, kar daje novo energijo zaposlenim in pomembno prispeva k nadaljnji poslovni uspešnosti Danfoss Trate.


Poslovna potreba in opis projekta

Poslovno okolje zaznamujejo hitre spremembe, predvsem zaradi svetovnih trendov na področju infrastrukture, prehrane, energije in podnebja. V tem hitrem in nepredvidljivem času je zato pomembno, da so se sposobni hitro odzvati na kupčeve potrebe oziroma jih nemalokrat tudi oblikovati. S projektom Future of Work / Delo v prihodnosti želijo oblikovati takšne prakse dela z ljudmi v podjetju, da bodo omogočili hiter in učinkovit odziv na svetovne trende ter zmanjšali tveganje zaradi morebitne nepripravljenosti. Projekt FoW so razdelili na tri dele, ki so vsi predvideli točno določene aktivnosti: 1. opazovanje trendov, 2. prepoznavanje vpliva trendov na delo v prihodnosti in 3. eksperimentiranje z novimi načini dela.

Decembra 2014 so zaposlene, še posebej pa tiste, ki so aktivneje sodelovali na delavnici, povabili k oblikovanju kratkoročnih aktivnosti za soočanje se s področji tveganja. V ožji tim so med drugim vključeni tudi inženirji tehnologije, strokovnjakinja načrtovanja prodaje idr. Oblikovali so tri ključne aktivnosti: task market, ki je sicer pozneje prerasel v dogodek 24Idea, z namenom ustvariti prostor in določiti čas, kjer se lahko oblikujejo različni, lahko tudi virtualni in prilagodljivi timi, ki imajo svobodo pri doseganju dogovorjenih ciljev; vzajemno mentorstvo za boljše povezovanje generacij; rotacija talentov.

Projekt so umestili v širše dogajanje raziskovanja prihodnosti »Challenge Tomorrow« ob 20. obletnici priključitve Danfoss Trate skupini Danfoss.


Cilji in KPI

– Vzpostaviti zavedanje med najvišjimi vodilnimi, da se v prihodnosti spreminja tudi delo.

– Oblikovati kratko in srednjeročne aktivnosti za spremembe v načinih dela.

– Izvesti vsaj tri eksperimente z novimi načini dela.

– „Delo v prihodnosti“ na agendi vodstva.

– Vsaj 15 % zaposlenih udeleženih v eksperimentih v letu 2015.

– Opazovanje in spoznavanje megatrendov (video o razvoju tehnologij nekoč in danes, sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki o tehnologijah prihodnosti).

– Vpliv megatrendov na delo v prihodnosti (sodelavci iz prihodnosti, delavnica za vodje in druge zainteresirane, samoraziskovanje. Kritična področja: generacijsko sobivanje, demokracija zaposlenih, odprte inovacije in globalni talenti).

– Eksperimentiranje z novimi načini dela Aktivnosti 2015 (24Idea, vzajemno mentorstvo, rotacija talentov)


Rezultati in učinki

– Zavedanje vodstva o spremembah v načinih dela za prihodnost je visoko in se kaže v tem, da je delo v prihodnosti na dnevnem redu sestankov najvišjega vodstva. Hkrati nastajajo nove ideje za prihodnost. Zavedanje so razširili tudi na najvišje vodstvo celotnega Danfossa in Danfossovo HR skupnost, sodelujejo pa tudi v številnih diskusijah izven Danfossa.

– Oblikovali so kratko- in srednjeročne aktivnosti za spremembe v načinih dela. Izvedli so ali bodo vsaj tri eksperimentalne načine novega dela (24Idea, HR aktivnosti oblikujejo in vodijo zaposleni iz ne-HR funkcij, zaposleni so vabljeni, da sodelujejo v različnih medoddelčnih aktivnostih, pri čemer navdušuje, da se tudi sami prijavljajo, vzajemno mentorstvo, rotacija talentov, izdelava osebnostnega profila preko računalniške igre idr.).

– V eksperiment 24Idea je bilo vključenih več kot 15 % vseh zaposlenih, v Yammer (njihovo interno socialno omrežje) pa je vključenih 30 % zaposlenih.


Mnenje vodstva o uporabnosti projekta

»Zaradi megatrendov se tudi naše poslovno okolje spreminja hitreje, kot si morda mislimo. Posebej sem zadovoljen, da smo za tovrstno razmišljanje navdušili precejšen del vodstva in zaposlenih. Pri ljudeh smo želeli spodbuditi zavedanje o odgovornosti, ki jo ima vsak od nas, da si oblikuje takšno delo in delovno okolje, v katerem bodo do izraza prišla znanja in sposobnosti, s katerimi bo vsak posameznik najbolj pripomogel k razvoju podjetja. S tem projektom nismo le spoznavali dela v prihodnosti, ampak smo odpirali mnogo širše teme, ki vplivajo na naše poslovanje. Ponosen sem, ko vidim, kako hitro smo z dogodkom 24Idea prevzeli nov način inoviranja. Prav gotovo lahko projekt Future of work štejemo kot pomembno prelomnico v spreminjanju naše kulture.«

(Aleksander Zalaznik, Senior Vice President Commercial Controls in generalni direktor Danfoss Trate)


Predstavitev podjetja

Danfoss Trata je del mednarodne korporacije Danfoss s sedežem na Danskem, z odličnimi poslovnimi rezultati, globalno prisotnostjo in vodilno vlogo na področju daljinskega ogrevanja in hlajenja. Ponujajo inovativne, energetsko učinkovite in do okolja prijazne rešitve ter globalno delovno okolje z neomejenimi možnostmi za rast in razvoj. V Sloveniji razvijajo in proizvajajo komponente daljinskega ogrevanja, HVAC, prenosnike toplote in ventile za hidravlično uravnoteženje. Delujejo na dveh lokacijah, v Ljubljani in Kamniku. Uvrščajo se med najuspešnejša slovenska podjetja, saj imajo jasne cilje, vrhunske kompetence in željo po zmagi. Delajo v sodobnih laboratorijih, z najnovejšimi tehnologijami in orodji.
2. mesto: Atlantic Grupa
Projekt: Atlantic Body and Mind – priložnost biti fit


Vizija projekta

Zaposleni naj se zaradi aktivnosti v projektu Atlantic Body and Mind počutijo boljše, tako telesno kot tudi duševno – ker so fizično bolj aktivni, umsko bolj sproščeni in ker se zavedajo, da podjetju ni vseeno. Hkrati spodbuditi k aktivnosti in proaktivnosti, ki se lahko pozneje iz projekta prenese tudi na druga področja dela.

Poslovna potreba in opis projekta

Delovno okolje se spreminja in postaja vedno bolj kompleksno – veča se število informacij, s katerimi prihajajo v stik, veča se število ljudi, s katerimi sodelujejo, podaljšuje pa se tudi delavnik. Posledično so zaposleni vedno bolj pod stresom, kar vpliva tudi na splošno počutje, posledično pa na produktivnost. Od tu potreba in želja zaposlenim ponuditi možnost, da so aktivni. Projekt Atlantic Body and mind je bil zasnovan na način, da vse poteka na prostovoljni bazi – v vsako aktivnost se vključi tisti, ki si tega želi. V podjetju že od leta 2012 dalje obstaja tekaški športni klub Atlantic Running Team (ART), ki trenutno šteje že več kot 200 članov, letno pa se skupaj udeležijo več kot 10 različnih tekov v Sloveniji, Makedoniji, Srbiji, Španiji, Nemčiji in Hrvaški. Tudi ta klub deluje na prostovoljni bazi in je dokaz, da je v podjetju prisoten velik interes za šport. Trem glavnim sklopom projekta (športni vikend, izobraževanja in športni klubi) pa dodajajo še druge aktivnosti, vezane na zdravo telo in duha, kot na primer Walk and ride to work, s katerim so želeli zaposlene spodbuditi, da prihajajo v službo in odhajajo iz nje s kolesom ali peš. Tekmovanje je bilo posebej zanimivo, ker so bili timi lahko mednarodni, saj so se vsi rezultati dnevno zbirali na njihovem share portalu. Tudi ta aktivnost je v Atlantikovcih vzbudila športni in tekmovalni duh, saj je sodelovalo 25 ekip, ki so skupaj naredile več kot 10.000 kilometrov.

Cilji in KPI

– Vsaj 80-odstotna napolnjenost mest na športnem vikendu.

– 5-odstotno letno povečanje števila zaposlenih, ki so vključeni v športne klube.

– 10-odstotno povečanje v številu prehojenih in prevoženih kilometrov v projektu Walk and ride to work vsako leto.

– Najmanj 50 % zaposlenih, ki se bodo na letni ravni udeležili vsaj 2-urnega izobraževanja, vezanega na zdravo telo in um.Rezultati in učinki

Projekt se lahko pohvali z merljivimi številkami, to je s povečanim obsegom zaposlenih, ki se udejstvujejo v njihovih aktivnostih. Njihova otvoritvena aktivnost projekta – športni vikend je prinesla izjemne rezultate, saj so zaposleni zapolnili število prijav do zadnjega mesta. Zaradi povečanega zanimanja so se odločili, da bodo povečali število mest za udeležbo na 600 zaposlenih. Po aktivnostih, ki jih organizirajo v sklopu projekta, se o njih veliko govori tako med aktivnostjo kot tudi še dolgo po njej. Ljudje se zaradi različnih aktivnosti bolj povezujejo mednarodno, na aktivnostih spoznavajo ljudi iz različnih držav in oddelkov, ki jih sicer ne bi verjetno nikoli spoznali. Za namene projekta so ustvarili tudi portal, kjer potekajo različne razprave, si izmenjujejo mnenja, tkejo nova prijateljstva in večajo povezanost med zaposlenimi.

Mnenje vodstva o uporabnosti projekta

»Pogosto slišimo, da je težko delati na neki viziji in ideji, če nimaš podpore „od zgoraj“. Čeprav to drži in lahko rečemo, da imamo veliko podporo najvišjega vodstva, pa smo prepričani, da projekt ne bi bil tako uspešen, če se aktivno in z veliko vnemo ne bi vanj prostovoljno vključilo toliko Atlantikovcev. Tako smo dobili še en dokaz, da naši zaposleni izražajo vrednote podjetja – rast, kreativnost in strast so definitivno pridevniki, ki se kažejo v projektu Body and mind – opportunity to be fit.«

Predstavitev podjetja

Skupina Atlantic Grupa je mednarodno podjetje z več kot 5000 zaposlenimi. S podružnicami in predstavništvi je prisotna v enajstih državah, z izdelki pa na več kot štiridesetih tržiščih. Sedež podjetja je v Zagrebu, proizvodni obrati pa se nahajajo v Hrvaški, Nemčiji, Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji in Makedoniji. Atlantic Grupa je eno od vodilnih prehrambnih podjetij v regiji, s poznanimi blagovnimi znamkami Argeta, Barcaffe, Cedevita, Cockta, Grand Kafa, Najlepše želje, Smoki … Je vodilni evropski proizvajalec prehrane za športnike z blagovno znamko Multipower, največji proizvajalec prehranskih dopolnil v regiji z blagovno znamko Dietpharm, pomemben proizvajalec izdelkov za osebno nego in vodilni distributer izdelkov široke potrošnje v jugovzhodni Evropi. Distribucijski portfelj Atlantic Grupe vključuje svetovne premium blagovne znamke proizvajalcev, kot so Wrigley, Ferrero, Hipp, Johnson&Johnson in druge. Atlantic Grupa je tudi lastnik največje hrvaške zasebne verige lekarn pod blagovno znamko Farmacia. Znotraj Atlantic Grupe v Sloveniji delujeta dve podjetji – Droga Kolinska, ki se je Atlantic Grupi pridružila leta 2010, in distribucijsko podjetje Atlantic Trade, ki je bilo ustanovljeno leta 2003.3. mesto: Studio moderna
Projekt: Zmenek s kupcem – postati kupcu prijazno podjetje


Vizija

Postati kupcu prijazno podjetje. Približati se strankam, natančneje spoznati njihove potrebe in jih tudi bolj zadovoljiti.


Poslovna potreba in opis projekta

Pričakovanja kupcev so čedalje večja in se kažejo v razlikovanju med zadovoljnimi in lojalnimi kupci. Da kupce lahko zadovoljijo, morajo spoznati realno sliko, ki se večkrat razlikuje od lastne percepcije kupcev. Kupcev ne zanima, kako je podjetje organizirano, želeli pa bi ogledalo nastaviti sami sebi in oceniti, kaj resnično deluje in kaj ne. Kot so navedli: »Želimo si zgraditi odnos na temelju zaupanja in si odgovoriti na vprašanje, zakaj bi nas, naše izdelke, blagovne znamke nekdo priporočil naprej.«

Projekt Zmenek s kupcem je aktiviral in povezal zaposlene iz vseh oddelkov in nivojev, tako iz lokalnega tima kot tudi centrale v Sloveniji, ter pokazal, kako pomembno je znati prisluhniti, opazovati, spoznati delo prodajalcev v trgovini in agentov v klicnem centru, se pogovoriti s kupcem ter na podlagi pridobljene izkušnje pravilno ukrepati. V projekt je bilo vloženih več kot 2000 delovnih ur, 257 zaposlenih je preživelo 1 delovni dan na »zmenku«, dobili so 103 ideje za izboljšave in naredili korak naprej k viziji – usmerjenost podjetja v kupca.


Cilji in KPI

Kratkoročni (2015)

– 80-odstotna vključenost zaposlenih v projekt tako v Sloveniji kot tudi na mednarodni ravni …

– Oblikovati poseben ECHO oziroma z roko v roki ekipo.

– Za 20 % dvigniti indeks NPS® „zavzetost zaposlenih za delo & blagovne znamke“.

– Spoznati njihove blagovne znamke, delo v trgovini in klicnem centru ter sodelavce.

– Prisluhniti „kupcu“, spoznati potrebe in ukrepati (nasveti, ideje).

– Povečati odstotek angažiranih in motiviranih zaposlenih (promotorjev).

Dolgoročni (3 leta)

– Zaposleni in kupci postanejo ključna nova KPI podjetja.

– Zaposleni so ambasadorji blagovnih znamk.

– Soustvarjanje tako imenovanih Employee & Customer Wall of Ideas.

– Postati pomemben del kulture podjetja na dvajsetih trgih.


Rezultati in učinki

– 322 zaposlenih povabljenih na „Zmenek s kupcem“.

– 89 % (287 zaposlenih) udeležba na desetih delavnicah.

– 80 % povabljenih (258 zaposlenih) opravilo „Zmenek s kupcem”.

– 179 zaposlenih oziroma 69 % tistih, ki so šli na zmenek, je izpolnilo vprašalnik (povratna informacija).

– 101 ideja od zaposlenih (53 iz trgovin, 36 iz klicnega centra in 13 razno).

– Mnenje zaposlenih o projektu je bilo prej ocenjeno s 3,74, potem pa s 4,21 (na lestvici od 1 do 5).


Pridobili so spoštovanje do dela drug drugega in se med seboj bolj spoznali. V živo so izkusili, s čim se spopadajo njihovi kolegi. Projekt je aktiviral in povezal zaposlene iz vseh oddelkov in nivojev, tako iz lokalnega tima kot tudi centrale v Sloveniji, ter pokazal, kako pomembno je znati prisluhniti, opazovati, spoznati delo prodajalcev v trgovini in agentov v klicnem centru, se pogovoriti s kupcem ter na podlagi pridobljene izkušnje pravilno ukrepati.


Mnenje vodstva o uporabnosti projekta

»Vsi zaposleni smo bili navdušeni nad izkušnjo in smo pridobili spoštovanje do dela drug drugega, tako da smo se že odločili, da s projektom nadaljujemo. Spodbujamo vse naše zaposlene v pisarnah, da en dan preživijo v naših trgovinah, da izkusijo direktno delo s strankami in hkrati, da preživijo en dan v klicnih centrih kot agentje oziroma, da poslušajo dialoge, da spoznajo tudi delo agentov.«

(Mateja Luštek, COO Regionalna direktorica za Slovenijo)


„Naše srce podjetja je prodaja, dober marketing in zgodba, in ta projekt to nudi. Vsem zaposlenim, ki nismo na dnevni bazi soočeni s prodajo, je Zmenek s kupcem dal priložnost, da smo šli na teren in videli, kako se naši izdelki prodajajo, kako prodajalci dihajo z našimi izdelki in ne nazadnje gre za preizkus, ali smo naše izdelke in storitve zapeljali v pravo smer. Dragocena izkušnja, ki nam bo v pomoč pri tem, kako se učinkovitejše lotiti priprave na marketinško kampanjo. Verjamem, da je projekt prinesel neko svežino v podjetje in ga je potrebno izvajati tudi v prihodnje. Gre za srce Studio Moderne.“

(Anja Cipot Pustatičnik, Direktorica marketinga)


Opis podjetja

Studio Moderna je vodilno podjetje za direktni marketing in prodajo v srednji in vzhodni Evropi, ki s svojimi izdelki in storitvami dosega tržišče 400 milijonov končnih kupcev. Imajo več kot 1.000.000 imetnikov kartice klub 5*, več kot 7000 zaposlenih, 300 trgovin, 130 spletnih strani, 100 Facebook strani, 20 trgov regije CEE, 8 blagovnih znamk in 7 prodajnih kanalov (tako imenovani multi-channel).
Morda bi vas zanimalo tudi...


Mesečno vas seznanjamo z aktualnimi dogodki in trendi na področju vodenja in HRM-ja.

Zaupajte nam vaš elektronski naslov in se prijavite s pomočjo spodnjega
obrazca. Vsa polja so obvezna.
Obljubljamo, da boste novičnik prejeli le 1x mesečno in vam z njim ne
bomo obremenjevali e-poštnega predala.