Konkurenčnost slovenskega trga dela v razmerah globalne konkurence

O AVTORJU
Polona Domadenik


Prispevek analizira konkurenčnost slovenskega trga dela in slovenske delovnopravne zakonodaje v razmerah globalne konkurence, ko države konkurirajo za pridobitev tujih investicij in je cena na svetovnih trgih ključna determinanta uspešne prodaje. Toga delovnopravna zakonodaja povečuje stroške podjetij, brezposelnim pa zmanjšuje verjetnost nove zaposlitve. Ključni reformni ukrepi v Sloveniji bi morali zajemati rešitve za večjo prožnost trga dela, socialno vlogo pa naj bi namesto podjetij prevzela država.

rubrika Strategije in trendiV kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.