Razvijanje in spodbujanje mentoriranja v podjetju

O AVTORJU
mag. Klara Hauko


V podjetju Smart Com spodbujamo predanost znanju in pričakujemo, da so ga zaposleni sposobni uporabljati in prenašati, da so se sposobni razvijati in da si tega navsezadnje tudi želijo. Že vrsto let imamo utečen proces zunanjih oblik izobraževanja in prenos strokovnega ter poslovnega znanja v obliki notranjega, skupinskega izobraževanja. V letu 2005 smo izobraževanju namenili 1,95 odstotka prihodkov, vsak zaposleni pa se je v povprečju izobraževal 12 dni.
Želeli pa smo tudi individualno - redno in sistematično - prenašati znanje in izkušnje med zaposlenimi v obliki mentoriranja, kot načrtovano usposabljanje za nemoteno opravljanje dela in nalog ter doseganje ciljev, zato smo razvili in vpeljali projekt »Razvijajmo in spodbujajmo mentoriranje v podjetju«.

rubrika Iz dobre prakseV kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.