Standardi voditeljstva

O AVTORJU
mag. Andrej Korošak, Rajko Novak


Izkušnje in številne raziskave kažejo, da so najuspešnejše svetovne organizacije na vrhu predvsem zaradi odličnih zaposlenih in njihovih vodij. Obe dimenziji sta neločljivo povezani. To nam dokazujejo tudi rezultati merjenja poslovne odličnosti. Vendar se v vsakdanjem življenju srečujejo – predvsem kadrovski strokovnjaki – z izzivi, kako zasnovati razvoj vodij tako, da bo učinkovit, obvladljiv in primerljiv z najboljšo prakso. Poslovni imperativ današnjega časa je »imeti standarde vodenja«, pod čemer razumemo zahtevano stopnjo razvitosti ključnih kompetenc, ki jih lahko merimo. Mednarodno primerljivi standardi tako postanejo obligacija za vodstvo oziroma posamezne vodstvene ravni.
Interna mednarodna raziskava o razvitosti sposobnosti managerjev (IMDE, Švica) je pokazala močno zaostajanje Slovenije, predvsem glede vodenja zaposlenih, manj pa v upravljanju poslov. Študija primera v slovenskem podjetju kaže praktični pristop, kako je možno z IT-orodjem PEP (Program za vrednotenje potencialov) zasnovati, spremljati in izboljšati proces voditeljstva v vsaki organizaciji, ne glede na njeno velikost oziroma panogo delovanja.    

rubrika Iz dobre prakseV kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.