Upravljanje energije čustev

O AVTORJU
Željko Čurić


Ključno vprašanje managementa postaja, kako ljudi, ki doživljajo različna čustva in so posledično različno motivirani in orientirani, usmeriti proti istemu cilju. Energetski potencial organizacije in kvaliteta emocionalnega vzdušja je seštevek  čustev vseh zaposlenih v organizaciji. Danes čustva zaposlenih in njihove vzorce obnašanja vse bolj doživljamo kot dragocen kapital in kot ključno konkurenčno prednost. V zadnjem desetletju se je področje čustvene inteligentnosti razdelilo na pet osnovnih področij: zavedanje in prepoznavanje lastnih čustev, upravljanje z lastnimi čustvi, samomotivacija, zavedanje in prepoznavanje čustev drugih ter upravljanje z odnosi.

rubrika Iz dobre prakseV kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.