Kako bo trg dela reševal prihod mladih s fakultet

O AVTORJU
Vesna Miloševič


Problematika zaposlovanja diplomantov, njene posledice in rešitve: Strategija zaposlovanja mladih v družbi znanja Študentske organizacije Slovenije

Prispevek se nanaša na problematiko zaposlovanja mladih v Sloveniji, s posebnim poudarkom na mladih diplomantih in iskalcih prve zaposlitve. Med navedenimi problemi so ujemalni problem, absorpcijska (ne)sposobnost slovenskega gospodarstva, (slabo) povezovanje izobraževalne sfere s trgom dela in razlike med pridobljenimi kompetencami diplomantov in pričakovanimi. Prispevek obravnava tudi pogostost zaposlitev za določen čas med mladimi in njihove posledice, od kreditne nesposobnosti, stanovanjskega problema do pozne selitve od doma in poznega osnovanja lastne družine, sistem študentskega, mladinskega ter prostovoljnega dela in pomen neformalnih delovnih izkušenj. Navedene so tudi nekatere rešitve, ki jih je v Strategiji zaposlovanja mladih v družbi znanja zapisala projektna skupina KAJPAMI.SI Študentske organizacije Slovenije: karierno svetovanje, metoda individualnega načrtovanja, dokumentiranje neformalnega znanja in kompetenc, sistem kariernih centrov, splošno osveščanje mladih o naravi trga dela itd.   V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.