Outplacement - ko delodajalec pomaga odpuščenim do nove zaposlitve

O AVTORJU
Tjaša Šolar


Outplacement je proces, pri katerem se svetuje in pomaga podjetjem, ki morajo odpuščati zaposlene, in posameznikom – odpuščenim delavcem, ki jim pomaga pri iskanju novih kariernih poti.
Bistvo procesa outplacement je, da v ospredje postavlja odnos in skrb delodajalca do odpuščenega. Čeprav delodajalci povzročijo nezaposlenost, jim outplacement omogoča, da z zaposlenimi pri odpuščanju ravnajo enako spoštljivo kot takrat, ko so jih zaposlili. V svetu je ta način že kar dobro uveljavljen, pri nas pa je še redek. Sprva je bil namenjen le za vodilne položaje, sedaj pa se pojavlja na vseh ravneh. Običajno je sestavljen iz treh faz. Prva faza je namenjena pripravam na odpuščanje in poteka še v podjetju. V drugi fazi – akcijski fazi se začne svetovanje odpuščenemu za iskanje nove zaposlitve. V zadnji fazi – fazi vključitve v trg delovne sile pa se svetuje posameznikom, kako novo zaposlitev obdržati.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.