Prenos novosti v prakso (difuzija inovacij) kot orodje vodenja

O AVTORJU
Mag. Manja Brumec Martinčič


Pospeševanje inovacijskih procesov med sodelavci

Okolje, v katerem delujejo podjetja danes, ne prizanaša nikomur več. Boj za obstanek na trgu je neizprosen in zahteva nenehne napore vseh znotraj podjetja in uvedbe številnih inovativnih sprememb na vseh področjih poslovanja in delovanja podjetij. Kako jih zaposleni sprejemajo, kako nanje reagirajo, kako jih uporabljajo (če jih), je v veliki meri odvisno od tega, kako so jim bile predstavljene.  
Difuzija inovacij (prenos novosti) je samo eno izmed orodij inovativnega pristopa k vodenju ljudi. Je način, kako novost prenesti v prakso.
Značilnosti novosti (relativna prednost, kompatibilnost, kompleksnost, možnost preizkusa, opaznost inovacije), kanali komuniciranja, čas in značilnosti skupine so štirje osnovni, v dialektični sistem povezani dejavniki, ki jih moramo premagati, če želimo uspešno prenesti spremembe in/ali novosti v prakso.
Mnoge izmed zelo dobrih novosti v praksi nikoli ne zaživijo ali potrebujejo dolgo časa, da  postanejo del vsakdanjosti ter povzročajo velike začetne stroške (stroške uvajanja) prav zaradi tega, ker so bile v začetni fazi zavrnjene, pa vendar na nek način vsiljene.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.