Upravljanje človeških virov pri usposabljanju in izpopolnjevanju v državni upravi

O AVTORJU
Mag. Matej Špenko


Analiza ključnih instrumentov usposabljanja in izpopolnjevanja uradnikov

Cilji, opredeljeni v strategijah in zakonodaji, ki ureja področje usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v državni upravi, se nanašajo na razvoj managerskih struktur in oblikovanje pogojev za razvoj vrhunskih upravnih managerjev. Poudarjen je bil dvig standardov za vstop v uradniško kariero (javni natečaji, strokovni izpiti) in posledično zagotavljanje večje strokovnosti uprave . V pričujočem prispevku bomo analizirali instrumente na področju usposabljanja in izpopolnjevanja uradnikov in ugotovili, kako se zastavljeni cilji uresničujejo v praksi. Analizirali bomo Program »Vodenje in upravljanje v upravi«, ki se nanaša na razvoj najvišjih managerskih struktur, Program usposabljanja za srednji upravni management, ki je namenjen  zaposlenim na vodstvenih delovnih mestih in obvezno usposabljanje za imenovanje uradnikov v naziv (prej strokovni izpit za imenovanje v naziv), kar je pogoj za delo na uradniških delovnih mestih za nedoločen čas.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.