Do večje motivacije in zavzetosti s pomočjo vrednot – najboljši igralci gradijo na svojih prednostih

O AVTORJU
Ole Bloch


Podjetja imajo svoje vzpone in padce. Poslovno okolje se izjemno hitro in dramatično spreminja in najverjetneje se bo še hitreje.  Tako je za podjetja zelo pomembno in nujno, da so pripravljena na stalne spremembe. Biti vedno nove bitke s spremembami ni lahko, zato je še posebej pomembno, da podjetja osvojijo nove in bolj učinkovite  pristope ter metode za upravljanje in vodenje sprememb.  Stare metode že leta ne delujejo več  in ne dajejo rezultatov, čeravno jih marsikje še vedno uporabljajo. Posledice tega so vidne v demotiviranosti zaposlenih ter v njihovem vse bolj pogostem občutku brezupnosti. Pristop pozitivnega poizvedovanja  (Appreciative Inquiry) je drugačen, osredotoča se na dobre stvari, ki že delujejo v organizaciji in tako gradi na pozitivnih temeljih za ustvarjanje vizije v prihodnosti. V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.