ETIČNO VODENJE: Kaj moramo zares spremeniti, da ostanemo konkurenčni?

O AVTORJU
Tanja Svetic, mag. in mag. Franka Bertoncelj


Gospodarska kriza, mnogi škandali, povezani s korupcijo, zlorabe zaupnih informacij, goljufije in manipulacije, izgorevanje, nezadovoljstvo, trpinčenje na delovnem mestu idr. izvirajo iz neetičnih odločitev. Javnost in strokovnjaki s področja managementa in vodenja nas opozarjajo na negativen vpliv neetičnega ravnanja na poslovne rezultate in ugled podjetja ter kličejo po spreobrnitvi.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.