Iz raziskav: Organizacije, ki imajo urejene ključne kadrovske procese, so finančno uspešnejše

O AVTORJU
doc dr. Andrej Kohont


Raziskava izpostavlja, da kadrovske zmogljivosti korelirajo z ekonomsko uspešnostjo. Podjetja, ki namenjajo pozornost managementu talentov, vodenju, zavzetosti sodelavcev, organizacijskemu vedenju in kulturi, kadrovskim strategijam, načrtovanju kadrov ter analitiki, imajo bistveno  boljše finančne rezultate kot podjetja, ki so na teh področjih šibkejša.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.