Kdaj je izobraževanje in usposabljanje za organizacijo prava investicija?

O AVTORJU
Mag. Marija Paladin


Pomen znanja narašča. Mnogi so prepričani, da bo znanje v prihodnosti tista razlika med organizacijami, ki bo odločala o tem, v kolikšni meri bodo organizacije zmožne informacije ohraniti, jih pretvoriti v znanje in uporabiti v delovnem procesu. To zagotovo drži, kot tudi drži, da organizaciji koristi le pravo znanje. In vendar, ali je izobraževanje in usposabljanje zaposlenih zanje investicija v nekaj, kar se bo v prihodnje pozitivno obrestovalo ali strošek z negotovim končnim izidom?V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.