Kultura, spoštovanje in raznolikost sta tri ključne mantre uspešne organizacije

O AVTORJU
Patti Meglich


Kultura, spoštovanje in raznolikost.  Vsi trije koncepti močno sooblikujejo trende  na področju ravnanja z ljudmi pri delu.  Kadrovniki, ki dobro razumejo vse tri koncepte, lahko veliko prispevajo k uspešnosti organizacije. Organizacije, ki prakticirajo te koncepte, so v javnosti prepoznane kot dobri delodajalci in ljudje z veseljem delajo za njih.  Vodje, ki promovirajo in spodbujajo kulturo spoštovanja in raznolikosti  dosegajo bolje rezultate na področju zavzetosti, zadovoljstva ter nižje fluktuacije. Prav tako velja obratno. Organizacije, ki slabo skrbijo za zaposlene in imajo negativno kulturo, se srečujejo z izzivi pomanjkanja dobrih kadrov. Dobra novice ob tem pa je, da lahko kadrovniki skupaj z linijskimi vodji  razvijete organizacijsko kulturo, ki nudi vsem zaposlenim zabavno in uspešno delovno izkušnjo.  V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.