Skupinski zanos in kreativnost: ko tim izgubi občutek za čas in prostor

O AVTORJU
Katarina Pirš in dr. Eva Boštjančič


Skupinski zanos je nov pojem, ki zanos prenaša na vso delovno skupino. Skupina se tako poveže, da je sodelovanje članov samodejno in naravno. Posamezniki razširijo zavedanje sebe na druge in z njimi postanejo celota, ki lahko ustvari izdelek ali idejo, ki je veliko boljša in kreativnejša od česarkoli, kar bi lahko dosegli posamezno. Izboljša se produktivnost skupine, možno je učinkovito delo, pri čemer se posamezniki zabavajo in povezujejo. Z zavedanjem dejavnikov skupinskega zanosa in ukrepov, ki pomagajo pri njegovem ustvarjanju, lahko to stanje izrabimo v prid delovne skupine in vsega podjetja. Pri tem moramo biti pozorni zlasti na primernost naloge oziroma cilja skupine ter na dobro dinamiko med člani skupine, ki morajo predvsem znati sodelovati in se med sabo dobro poznati.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.