Talenti - kako jih ustvariti, privabiti in ohraniti? Intervju z Bettino Schaller

O AVTORJU
Matej Delakorda


»Vse preveč držav vzgaja talente, ki ne krepijo domačega gospodarstva in s tem povečujejo stopnjo brezposelnosti«. Bettina Schaller, vodja službe za javne zadeve v skupini Addeco, članica odbora globalnega združenja agencij za zaposlovanje CIETT in predsednica odbora za javne zadeve združenja EUROCIETT.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.