Umetnost pogovorov v delovnem okolju - z izboljšanjem kvalitete pogovorov do boljših poslovnih rezultatov

O AVTORJU
Sam Berrisford


Za mnogo vodij v poslovnem svetu je organizacijska učinkovitost stvar korporativnega inženiringa. Za bolj učinkovito delovanje organizacij obstaja na tisoče različnih modelov in teorij: vodiči za maksimiranje rezultatov, za večjo učinkovitost in dobičkonosnost; navodila kako ustvarjati strategije in korporativne politike; kako meriti učinke, kako opravljati prestrukturiranje, kako uvajati organizacijske spremembe itd. Takšen mehanski pogled na posel  deluje hladno in neosebno, a kljub temu pušča nekaj prostora za človeško vrednost. Najboljši inženirji in tehniki bodo na primer zgradili najboljše stroje in takšno konkurenčno razmišljanje je tudi ustrezno upoštevano. Na splošno pa lahko opazimo, da so človeške vrednote še vedno zelo nizko na lestvici prioritet, ki jih zasledujejo vodje in managerji.  Še vedno je namreč lažje slediti mehanskemu pogled na posel, kot pa se povezovati z ljudmi na osebni ravni.  V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.