Že 2000 let nismo naredili kakovostnega preskoka v pristopu do vodenja sprememb

O AVTORJU
Mag. Marko Bohanec


Na deklarirani ravni prilagajanje in uvajanje sprememb v organizaciji potekata stalno. V praksi pa se pogosto srečujemo z izzivi, ki uvajanje sprememb otežujejo. S tem zmanjšujejo agilnost odziva na potrebne spremembe. Glede na težavnost naloge je za učinkovito uvajanje sprememb treba preseči okvire običajnega dela z ljudmi in pokazati voditeljske sposobnosti. Te so – čeprav so se z raziskovanjem in premišljevanjem o ključnih sestavinah voditeljstva ukvarjali že od Aristotela do utemeljitelja sodobne organizacije Petra Druckerja – ostale izziv v praksi. Smeri uvajanja sprememb ni možno kompenzirati s hitrostjo uvajanja, temveč so potrebni poglobljeno razumevanje konteksta ter odmerjeni in objektivno premišljeni koraki, da lahko oblikujemo kulturo sprejemanja sprememb kot nekaj samoumevnega. Prispevek poudarja nekatere ključne značilnosti sodobnega strokovnjaka HR ter izrablja metodologijo Predictive Index za analitični in nepristranski pristop k formulaciji zaželenega ravnanja pri uvajanju sprememb.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.