Avtonomna pravna ureditev "sistema antimobinga" v organiziaciji

O AVTORJU
dr. Mato Gostiša


Učinkovit sistem antimobinga v organizaciji je dolžnost delodajalca

Temeljno izhodišče za uvedbo učinkovitega sistema za preprečevanje in odpravljanje posledic mobinga (sistema antimobinga) v organizaciji je določba prvega odstavka 45. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR): »Delodajalec je dolžan zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. V ta namen mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu.« Uvedba učinkovitega sistema antimobinga v organizaciji je torej dolžnost, ki jo zakon nalaga delodajalcu.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.