Obremenjenost zaposlenih s stresom na delovnem mestu - najnovejše ugotovitve

O AVTORJU
dr. Eva Boštjančič


Stres ogroža zdravje slovenskega delavca – kako naprej

V članku predstavljamo ugotovitve ključnih evropskih raziskav, narejenih v zadnjih petih letih, ki so proučevale stres na delovnem mestu in njegove posledice. Ugotovitve so za nas pomembne in zahtevajo nadaljnje ukrepe – slovenski delavci so bolj pod stresom kot evropski, manj so zadovoljni z delovnimi razmerami in manj so učinkoviti pri usklajevanju poslovnega ter zasebnega življenja. Rezultati so tudi pokazali, da stres pri delu vpliva na zdravje kar 60 odstotkov zaposlenih.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.