Upravljanje raznolikosti na delovnem mestu: primer muslimanov

O AVTORJU
Valentina Franca, Elvina Babajić


Naraščajoče število muslimanov v EU z vidika raznolikosti in diskriminacije na delovnem mestu

Evropska družba je ena najbolj raznolikih, njena raznolikost pa se v zadnjem času zlasti kot posledica migracij še povečuje. Na deklarativni ravni se obravnava kot dodana vrednost, toda praksa kaže, da je zelo povezana s stereotipi in predsodki. Ti vodijo v diskriminacijo družbenih skupin, ki se razlikujejo od večinske. S temi pojavi se vsak dan srečujejo tudi muslimani, katerih število pri nas in v Evropski uniji narašča. Do verske diskriminacije prihaja tudi pri zaposlovanju oziroma na delovnih mestih, čeprav raznolikost na delovanje organizacij in njihove rezultate – če se pravilno upravlja – vpliva pozitivno. Zato je pomembno, da se kadrovske službe zavedajo pomena raznolikosti in da vedo, katere verske posebnosti islama morajo muslimani spoštovati tudi v okviru zaposlitve in kako pri tem ravnati.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.