Vpliv neverbalne (ne)aktivnosti na prepričljivost

O AVTORJU
mag.Marija Paladin


Neverbalna komunikacija kot dejavnik izobraževalnega procesa

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, koliko anketiranci pri predavatelju pričakujejo znamenja neverbalne komunikacije (NVK) in ali njegova neverbalna (ne)aktivnost vpliva na njegovo prepričljivost. Pričakovanja vprašanih o različnih znamenjih neverbalne aktivnosti, v povezavi s prepričljivostjo predavatelja, so velika. Pozitivna in negativna neverbalna aktivnost pozitivno oziroma negativno vplivata na oceno prepričljivosti predavatelja. Čeprav raziskave ne moremo posplošiti na slovenske razmere, je lahko iztočnica za nadaljnja raziskovanja na tem področju, saj je pri nas očitno pomanjkanje specifične referenčne literature z obravnavanega področja. Poleg uporabe tujih virov in rezultatov raziskav, nastalih na podlagi primerov iz tujine, je treba raziskovati tudi primere iz slovenske prakse.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.