Znanje podjetja in kako ga upravljati

O AVTORJU
Manja Vidic


Znanje je ključna konkurenčna prednost vodilnih podjetij

Zaradi strukturnih sprememb v okolju – globalni pritisk konkurence, razvoj družbe znanja in tehnološkega razvoja – je upravljanje znanja nujno za podjetja, ki želijo biti vodilna na njihovem področju. Temeljno pri upravljanju znanja je, da gledamo nanj kot na orodje, ki lahko reši nekatere strateške izzive organizacije, ne kot na maso podatkov, ki jo je treba strukturirati. Glede na cilj, ki ga želimo z znanjem doseči, razlikujemo med dvema generacijama upravljanja znanja: pri prvi je poudarek na stroškovni učinkovitosti, pri drugi pa na inovacijah in ustvarjanju novih priložnosti. Primeri iz prakse kažejo, da je za trajnostni sistem upravljanja znanja treba integrirati značilnosti prve in druge generacije. Ključno za uspešen sistem pa sta tudi strateško razmišljanje o upravljanju znanja in njegova dosledna implementacija.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.