ALTA: Primer uspešne zgodbe združitve različnih organizacijskih kultur

O AVTORJU
Urša Petrič in Katja Petek


V članku predstavljamo uspešno zgodbo združitve različnih organizacijskih kultur. Pred dobrimi petimi leti so skupno pot pričele tri uspešne finančne družbe: Medvešek Pušnik, Poteza in Publikum. S skupno željo in vizijo o vodilni finančni nebančni skupini s poenoteno organizacijsko kulturo so z združenimi močmi postali ena vodilnih finančnih družb v Sloveniji. Vse od združitve dalje delujejo na trgu pod skupnim imenom ALTA, ki zaposluje profesionalen in strokoven kader s specifičnimi znanji, kar predstavlja konkurenčno prednost družbe. ALTINA kultura se je od začetka do danes vztrajno gradila, za to pa je zaslužno tako vodstvo kot vsi zaposleni, ki se z imenom ALTA v veliki meri identificirajo, na kar kažejo tudi rezultati uspešnega poslovanja vseh povezanih družb skupine ALTA.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.