Izzivi pri vodenju in kadrovanju ljudi ob vstopu na kitajski trg

O AVTORJU
Jure Tomc


Podjetja, managerji in kadroviki so dnevno izpostavljeni izzivom, ki jih prinaša vodenje ljudi v Sloveniji. Zaradi poznanega okolja, zakonodaje, internih procesov in kulture odločitve ter procesi potekajo gladko, zgoraj omenjeni vedo, kje lahko pridejo do informacij, primerov dobre prakse in nasvetov kolegov iz poslovnega okolja. Ko se podjetje odloči za vstop na tuji trg, kot je na primer Kitajska, pa se pojavi cela vrsta novih izzivov, s katerimi se podjetje in njeni zaposleni še niso srečali, z njimi niso seznanjeni in jih ne znajo niti predvideti niti reševati.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.