Kakšen stil vodenja je primeren za moderno organizacijo?

O AVTORJU
dr. Matej Tušak in Patricia Blatnik, mag. ekon. ved


Moderni časi prinašajo v delovanje delovnih organizacij nove poglede in znanja. Sodoben čas in na znanju temelječa ekonomija organizacije sili, da preidejo  k novim stilom vodenja, kar zahteva prilagodljivost, delitev znanja, popolno vključenost in opolnomočenje zaposlenih ter pozitivno vedenje. Po drugi strani psihologija daje izjemno velik pomen delu s človeškimi viri v podjetjih, saj je edino ta vir neiztrošen in kot tak najbolj perspektiven v smislu investicije energijeV kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.