Krasni novi svet in kako preživeti v njem

O AVTORJU
Teja Breznik Alfirev


Živimo v vznemirljivem svetu. Dinamika, ki je posledica ekonomskih, družbeno- političnih in predvsem tehnoloških dogajanj, brez dvoma ne prinaša predvidljivosti in stabilnosti. Če povzamem iz uvodnika zadnje raziskave PwC 18. annual global CEO Survey 2015, živimo v obdobju digitalnih sprememb brez primere – spremembe, ki vplivajo na odnose med strankami in podjetji, podirajo zidove med različnimi sektorji in silijo glavne izvršne direktorje (v nadaljevanju CEO-te), da razumejo, kako tehnologija lahko izboljša delovanje njihovih organizacij in jih pripelje bližje strankam; kako pospeševati sodelovanje tako izven kot znotraj organizacij in kako identificirati raznolik bazen talentov. Tako ne preseneča, da si je večina od 1322 CEO-tov enotna, da je glavni atribut uspešnosti organizacij prilagodljivost.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.