Onboarding: uspešno na krov, uspešno na pot

O AVTORJU
Zvezdana Lubej in Ana Križman


Organizacije prepogosto vložijo veliko časa in denarja v iskanje pravih ljudi za položaje v svojih organizacijah. Le počasi pa se v organizacijah širi zavedanje, da s pridobitvijo novega zaposlenega v podjetje ni konec nekega procesa, temveč pravzaprav začetek skupne poti, v katero investirata obe strani. Po nekaterih ocenah se kar 70 % na novo zaposlenih odloči o nadaljevanju svoje poklicne poti znotraj neke organizacije v prvih šestih mesecih v tej organizaciji, podatki v ZDA pa kažejo, da delovna mesta v prvih 120 dneh dejansko zapusti polovica pogodbenih delavcev. Uspešna integracija posameznika v organizacijo s sistematičnim in načrtovanim  onboardingom tako, da se gradi pripadnost organizaciji in njeni kulturi, je ključnega pomena za dolgoročno vključitev posameznika v organizacijo.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.