Osebna energija za vodenje: Model P.E.R.F.E.C.T. za doseganje polne angažiranosti

O AVTORJU
Dr. Danijela Brečko


Vsakdo izmed nas poseduje energijo. Svojo energijo malo težje vidimo, jo pa zato toliko bolj čutimo. Osebna energija je naravna sila v vsakem človeku, s pomočjo katere delujemo in vplivamo. Vodenje je v prvi vrsti vplivanje, ki pa ga lahko vodja doseže le s polno angažiranostjo. Polna angažiranost je sinonim za stanje visoke osebne energije. Za vodjo je še toliko bolj pomembno, da zna upravljati tako s svojo lastno energijo kot tudi z energijo sodelavcev. V prispevku predstavljam pomen osebne energije vodij za uspešnost organizacije oziroma teamov, ob čemer predstavim tudi idealno energetsko matriko ter izsledke raziskav osebne energije vodij ter vpliva na sodelavce, v drugem delu prispevka pa bom predstavila model »PERFECT«, ki je orodje za doseganje polne angažiranosti in  dolgoročno uravnavanje visoke stopnje osebne energije.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.