Vodenje in vrednote: Pomen organizacijskih vrednot za vodje in zaposlene

O AVTORJU
Dr. Aleksander Zadel


V članku opisujemo del rezultatov, ki smo jih dobili v širši raziskavi, v kateri smo raziskovali povezanost elementov vodenja in voditeljstva, teorije izbire, čustvene inteligence in vrednot. Za pričujoči članek smo izbrali zanimiv rezultat, ki kaže, kako na pomen vrednot v podjetju gledajo zaposleni in vodje. Povprašali smo jih o pomenu posameznih vrednot, ki so jih razporedili po pomembnosti. Sklepali smo, da bi za učinkovitejše doseganje ciljev podjetja bilo dobro, če bi zaposleni in vodje vrednote po njihovi pomembnosti za doseganje ciljev podobno razporejali.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.