6 ukrepov za uravnoteženje vodstvenih položajev znotraj organizacij

Mag. Natalie C. Postružnik
direktorica in ustanoviteljica podjetja Nikrmana, certificirana poslovna coachinja


Podjetja in organizacije so kot človeško telo, ki mora delovati sinhrono in skupaj kot ekipa, če želi biti uspešno. Pri uravnoteženem vodenju podjetij so mednarodne raziskave pokazale bistveno večje prihodke, donosnost kapitala in dobiček teh podjetij. Katere ukrepe lahko uvedejo podjetja, da to dosežejo, predstavlja Model 6 Vključi.vse.

 

Primerjave, ki so jih izvedli Catalyst in McKinsey, med podjetji z in brez vodilnih managerk iz podjetij na seznamu Fortune 500 pokažejo: + 35 % ROE, + 34 % vrednosti za delničarje, + 112 % donosnosti vloženega kapitala in kar + 56 % prihodkov v korist podjetij z vodilnimi managerkami, znotraj panoge pa: + 41 % ROE, + 56 % EBIT in + 170 % rasti vrednosti delnice.

 

Nekatere raziskave kažejo, da bo manjšanje razlik med moškimi in ženskami na vodilnih položajih pozitivno vplivalo na dodatni razvoj gospodarstva, saj bo reševalo težave, ki jih povzroča staranje prebivalstva in s tem povezano praznjenje državnih blagajn zaradi bremena pokojnin (World Economic Forum napoveduje povečanje evropskega BDP-ja za 13 odstotkov[2]). Da ženske na vodilnih položajih pozitivno vplivajo na okolje v podjetju, njihova prisotnost pa vpliva na boljše delovanje finančnega sektorja, notranjo dinamiko ter boljšo komunikacijo znotraj podjetja, je ugotovil tudi prof. Sami Vähämaa z Univerze Vaasa v Helsinkih, medtem ko je raziskava EEOP (Equal Employment Opportunity Commission) pokazala, da prisotnost ženskega managementa pozitivno vpliva na vse zaposlene ženske v organizaciji.

 

Ženske v evropskem gospodarstvu predstavljajo 46 odstotkov vseh zaposlenih in imajo v večini višjo izobrazbo od svojih moških kolegov. Vendar so na evropski ravni le 4 odstotki predsednic uprav v največjih evropskih podjetjih. Kaj pa v Sloveniji? V upravah ženske zasedajo 21-odstotni delež, od tega je le 5 odstotkov predsednic uprav, medtem ko je odstotek predsednic uprav v državnih podjetjih enak nič.

 

Podjetja pridobijo na inovaciji in kreativnosti med zaposlenimi, saj so ženske vodje bolj nagnjene k spodbujanju in negovanju talentov, povečanju znanja in pridobivanju izkušenj. Mladi, ambiciozni, talentirani in sposobni kadri želijo ustvarjati in delati v podjetjih, ki jim omogočajo uravnoteženo življenje, take pogoje pa večinoma lahko zagotovijo podjetja z ženskim vodstvom.

 

V okviru evropskega projekta Vključi.vse smo razvili 6 ukrepov z več kot 100-timi aktivnostmi.

 

Več v tiskani izdaji.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.