Arhitektura v funkciji izboljšanja delovanja podjetja

Tamara Pevec
Kontekst consulting


Ljudje na delovnem mestu preživimo približno eno tretjino svojega življenja, zato je primerno delovno okolje ključnega pomena tako za zaposlene kot tudi za podjetje samo – optimizirani delovni procesi in prostori pozitivno vplivajo na produktivnost in zdravje zaposlenih.

 

Lastnikom podjetij je tako v interesu, da ustvarijo okolje, v katerem se bodo zaposleni dobro počutili, ker je posledično zadovoljstvo zaposlenih višje, manj je bolniških odsotnosti, komunikacija je boljša, ne nazadnje pa se poviša tudi storilnost – in vse to pripomore k boljšim poslovnim rezultatom.

 

Prilagoditev prostora dejavnosti podjetja

Gašper Demšar, arhitekt in direktor biroja Demšar arhitekti, poudarja, da je pred vsakršno gradnjo ali prenovo poslovnih prostorov potrebno res dobro poznati kulturo in vrednote podjetja, njegovo delovanje, procese, odnose med zaposlenimi in vrsto drugih dejavnikov: »Ni nujno, da je obstoječe stanje dobro, zato se pri oblikovanju arhitekturnih rešitev ne ukvarjamo samo z arhitekturo kot tako, pač pa se poglobimo v DNK svojega naročnika. Čisto na začetku podjetje prosimo, da nam predstavijo svojo poslovno strategijo, vrednote, opise delovnih procesov in zahteve posameznih delovnih mest, nato skupaj z naročnikom izdelamo organigram podjetja, se pogovorimo z vodilnimi kadri, direktorji, vodjami oddelkov in včasih tudi z zaposlenimi. Z arhitekturo namreč nadgrajujemo. Mi ne vzamemo obstoječega stanja in samo arhitekturno polepšamo prostore, pač pa delamo na tem, da dizajn nadgradi in izboljša podjetje v smislu organizacije in poteka delovnih procesov, komunikacije zaposlenih, večje produktivnosti in pripadnosti podjetju …«

Prav zato je težko govoriti o nekih splošnih smernicah in kalupih za gradnjo ali prenovo poslovnih prostorov.

 

Več v tiskani izdajiV kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.