HRM v izvoznih podjetjih – kaj je drugače?

O AVTORJU
dr. Andrej Kohont, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani


V prispevku se osredotočamo na HRM v slovenskih mednarodnih podjetjih. Ta predstavljajo relativno majhen, vendar vitalen del slovenskega gospodarstva in delujejo v različnih fazah internacionalizacije. Na temelju reprezentativnega vzorca podatkov Cranet 2008-2015 s pomočjo   različnih indikatorjev primerjamo prakse menedžmenta človeških virov (HRM) v slovenskih mednarodnih in na domač trg usmerjenih podjetjih.

 

Ker internacionalizacija poslovanja zahteva bolj strateško in vplivno vlogo oddelka HRM,2,5,3,10,8 predvidevamo, da z naraščanjem stopnje internacionalizacije raste strateška naravnanost HRM in s tem prilagodljivost na internacionalizacijo. Zanima nas ali so slovenska mednarodna podjetja gonilna sila razvoja tudi na področju HRM?

 

Proces internacionalizacije zahteva temu ustrezen kader

V procesu internacionalizacije podjetja so ključni: strategija izbire trgov, strategija vstopa na tuj trg, strategija proizvodov oziroma storitev, finančni viri ter druge dimenzije, na primer proces sprejemanja odločitev, organizacijske ter menedžerske  lastnosti. Za večino malih in srednjih podjetij predstavlja najbolj kritičen izziv prav način vstopa na tuj trg ter pravilna ocenitev pravočasnosti prehoda na višjo stopnjo internacionalizacije, za velika uveljavljena podjetja pa je ključna njihova obstoječa mreža mednarodnih operacij. Teorija internacionalizacije izpostavlja tudi ovire v internacionalizaciji. Zunanje ovire izhajajo iz okolja v katerem podjetje deluje. Notranje ovire pa so povezane z znanjem, kompetencami in izkušnjami vodstvenega in drugih kadrov. Še posebej je pomemben socialni kapital9 ter organizacijska, tehnologija, struktura in procesi, ki se odražajo v (ne)ustvarjanju konkurenčnih prednosti organizacije. Neustrezen in neusposobljen kader lahko za podjetje, ki si želi delovati v mednarodnem okolju, pomeni resno oviro za uresničitev ciljev.

 

Več v tiskani izdajiV kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.