Kadrovska managerka 2016 - Bojana Zupanič, Danfoss Trata

Dr. Danijela Brečko
Vodja strokovne komisije za izbor kadrovskega managerja 2016, Inštitut SOFOS


Priznanje   Kadrovski  manager leta  je najprestižnejše državno priznanje na področju kadrovske stroke. Prejme ga kadrovski manager, ki je skupaj s svojo organizacijsko ekipo ustvaril najboljše  rezultate  v preteklem letu. Pri tem je nujen še en pogoj-za nagrado se je treba prijaviti. Ali kakor je dejal Woddy Allen: »80 odstotkov uspeha je že v tem, da se upaš pokazati«. 

 

Poslanstvo  priznanja Kadrovski manager leta je večplastno. Z njim sledimo dvigu profesionalizacije kadrovske funkcije in njeni umestitvi na mesto strateškega partnerja organizaciji. In kaj je najpomembnejše delo strateškega partnerja? Zagotoviti kakovost treh dejavnikov uspeha: procesov, tehnologij ter ljudi.

 

Več v tiskani izdaji.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.