Sodobni vplivi na delovanje kadrovskih služb

Nives Fortunat Šircelj
univ. dipl. psih., Zavod ZAPOSLISE


Vse večji razvoj tehnologije in hitrost prilagajanja na nenehne spremembe trga zahtevata drugačen način izbora in razvoja kadrov, drugačen način vodenja zaposlenih ter drugačne oblike dela. Dejstvo je, da se nahajamo v obdobju, ko velik del poslovanja že poteka v oblaku, sedaj pa nam v oblake silijo še zaposleni. In to dobesedno.


Današnja generacija mladih razmišlja in deluje na drugačen način, zato potrebujejo popolnoma drugačen način usmerjanja. Upravljanje štirih različnih generacij in sodobno upravljanje podjetij ter organizacij zahteva tudi drugačen način dela zaposlenih, vse to pa vpliva na delovanje kadrovskih služb. Poslanstvo kadrovske službe se premika od nudenja podpore vodjem za ustrezno vodenje, k nudenju podpore timom in zaposlenim za ustrezno opravljanje dela.

 

Psihologija prodaje tudi v kadrovsko službo

Danes ni več masovnega oglaševanja v smislu, da zajamemo čim večji nabor potencialnih strank in jih nato informiramo o naših storitvah, prodajnih artiklih. Vse poteka segmentirano, vse je prilagojeno za potrebe in želje točno določene ciljne skupine kupcev. Kar se zgodi v marketingu in prodaji, se prenese tudi na kadrovsko področje. Način delovanja prodaje je namreč zelo podoben metodam razvoja kadrov in delovanju kadrovskih služb. Vsi namreč nekaj prodajamo. Res je, kot pravi Daniel Pink, da je samo eden od desetih prodajalcev tisti klasični komercialist. Vsi ostali tudi prodajajo, nekateri ideje, nekateri različne storitve. In motiviranje, vodenje, usmerjanje zaposlenih ni nič drugega kot prodaja. Če smo pri »kadrovski« prodaji uspešni, so zaposleni pri svojem delu samostojni, samoiniciativni, inovativni in seveda učinkoviti. Drugačen način dela pomeni nenehno prilagajanje razmeram, današnjemu razmišljanju, predvsem pa prilagajanje posameznemu zaposlenemu. Pomeni način kako se posameznemu zaposlenemu približati, mu olajšati delo, da bo lahko prispeval vse kar je v njegovi moči.

 

Več v tiskani izdaji.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.