Delajmo PAMETNE STVARI na PAMETEN NAČIN – tudi v javni upravi

O AVTORJU
Meta Ponebšek


V članku predstavljamo izkušnje in pogled področne podsekretarke, vodje oddelka znotraj Javnega sklada, na delo javnega sektorja, kako je mogoče v javnem sektorju delati dobro in učinkovito. V članku ugotavljamo, da tako za javni kot za privatni sektor veljajo podobna pravila: začrtana vizija, jasno postavljeni cilji, dobra ekipa in zavzeti zaposleni, ki so pogoj in v precejšnji meri garancija za dobro opravljeno delo. Kjer obstaja dovolj močan interes, se vedno najde pot do ustreznih rešitev, takšnih, ki so skladni z namenom predpisov in ki pozitivno vplivajo na naš skupni cilj – dvig kvalitete življenja. Zgoraj navedeno bomo predstavili na primeru Oddelka za razvoj kadrov Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, ki se v teh turbulentnih časih razvija in spreminja kot mlado, hitro rastoče podjetje.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.