Interna akademija

O AVTORJU
Lucija Turčić


V tem članku bosta predstavljena pomen intelektualnega kapitala za rast in razvoj podjetja ter njegova implementacija v vsakdanje poslovanje. Predstavljena bosta definicija in koncept interne akademije. Nanizali bomo najpogostejša orodja za merjenje uspešnosti internih akademij in njene prednosti ter slabosti. Predstavljeni bodo smernice za vzpostavitev interne akademije in priporočila za slovenska podjetja, kako ob minimalnih vložkih omogočiti dotok novega znanja, ki bo prinesel dolgoročno poslovno uspešnost.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.