Kakšne vodje imamo na upravnih enotah?

O AVTORJU
Alenka Mahne


Vprašali smo vodje operativnega managementa na upravnih enotah, kaj menijo, katere so tiste kompetence, ki so pri njih najbolj prisotne in na kakšen način so si jih pridobili. Ugotovili smo, da so današnji vodje operativnega managementa na upravnih enotah spoštljivi do sodelavcev, odgovorni, da gradijo pozitivno vzdušje in spodbujajo odprt dialog s sodelavci. Ocenili so, da so si kompetence pridobili z delovnimi izkušnjami. Ugotavljali smo tudi, ali obstaja povezava med prisotnimi kompetencami in stopnjo izobrazbe. V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.