Ocenjevalni center v sveži preobleki

O AVTORJU
Mag. Blanka Tacer in mag. Andrej Juričko


Razvojni center je kombinacija ocenjevalnega centra in izobraževalne delavnice. S praktičnimi nalogami presega slabosti klasičnih izobraževalnih delavnic. Naloge so oblikovane na osnovi kompetenčnega modela podjetja in udeležencem omogočajo izkustveno učenje z veliko mero ustvarjalnosti, pozitivnih čustev, medsebojnega usklajevanja, strateškega razmišljanja, vživljanja v kupce itd. Reševanje nalog kombiniramo s coachingom, treningom veščin, povratno informacijo in refleksijo. Razvojni centri podjetjem prinašajo boljši prenos znanja v vsakodnevno prakso, krepijo pa tudi timsko delovanje in medsebojno zaupanje zaposlenih. V članku predstavljamo metodo razvojnega centra ter navedemo primer naloge in priporočila za oblikovanje nalog v razvojnih centrih.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.