Ozaveščanje socialnih partnerjev o pomenu ukrepov za lažje usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti zaposlenih

O AVTORJU
Dr. Katarina Kresal Šoltes


Izobraževanje in usposabljanje ni pomembno samo za zaposlene, ampak tudi za socialne partnerje. Socialni partnerji imajo ključno vlogo na področju regulacije trga dela in razvijanja takšnih delovnih razmerij in takšnega delovnega okolja, ki bo produktivno, a hkrati tudi humano in razvojno naravnano. Da bi to vlogo odigrali odgovorno, je treba dvigniti ozaveščenost ter znanje in veščine za spopadanje s sodobnimi izzivi trga dela. V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.