Razprostrimo krila: Tehnike in orodja za upravljanje znanja

O AVTORJU
Dr. Danijela Brečko


Preživele bodo tiste organizacije in tisti posamezniki, ki se bodo učili hitreje in pametneje upravljali svoje znanje. Nič ni bolj res kot to, zato bomo tokrat vzeli pod drobnogled organizacije in način njihovega učenja oz. akumulacije ter upravljanja znanja.  V prispevku bom skušala odgovoriti na tri temeljna vprašanja upravljanja znanja: zakaj je danes potrebno upravljati znanje, kaj obsega upravljanje znanja in kako učinkovito upravljati znanje v organizaciji.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.