Ali tuji člani nadzornih svetov povečujejo uspešnost poslovanja slovenskih podjetij?

O AVTORJU
Polona Domadenik, Mihael Babnik


Prispevek se dotika trenutno precej pereče teme korporativnega upravljanja v slovenskih podjetjih in predstavlja raziskavo o vplivu tujcev v nadzornih svetih dvotirnih delniških družb na poslovanje le-teh. V raziskavo je bilo vključenih 141 podjetij, pri katerih smo uspešnost poslovanja v obdobju med leti 2009 in 2014 ocenjevali s pomočjo različnih kazalnikov, kot so donosnost na kapital, donosnost na sredstva in prihodki na zaposlenega. Na podlagi povprečnih vrednosti posameznih skupin podjetij, ki so imela v proučevanem obdobju različen delež tujcev v nadzornem svetu, smo ugotovili, da v povprečju bolje poslujejo podjetja z večinsko tujim nadzornim svetom, prav tako so ta podjetja izkazovala največjo dinamiko pri zaposlovanju v času krize.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.