Fleksibilno urejanje delovnega časa

O AVTORJU
Nina Scortegagna Kavčnik


Pravna ureditev delovnega časa je vselej kompromis med uresničenjem želja, ki temeljijo na ekonomskih potrebah, in želja, ki izhajajo iz potrebe po varnih in humanih delovnih razmerah. V slovenski pravni ureditvi delovnega časa ni večjih ovir za uvajanja najrazličnejših načinov fleksibilnega urejanja delovnega časa. Iz predstavljenih možnih oblik fleksibilnega urejanja delovnega časa je razvidno, da je naša zakonodaja fleksibilna, le delodajalci in delavci potrebujejo še nekaj fleksibilnosti.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.