Kolektivna dogovarjanja v praksi

O AVTORJU
mag. Maja Skorupan


Sistem kolektivnih dogovarjanj ureja Zakon o kolektivnih pogodbah, ki je v veljavo stopil že leta 2006. Čeprav je v praksi veliko vprašanj glede izvajanja samega zakona, vse do danes ni prišlo do njegovih sprememb. V prispevku so pojasnjeni razlogi za sprejem zakona, nekatere dileme zakona, do katerih prihaja predvsem pri pogajanjih za kolektivne pogodbe v zasebnem sektorju in pogosta praksa strank kolektivnih pogodb glede njene vsebine.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.