Koliko slovenci delamo med dopustom – rezultati raziskave

O AVTORJU
Eva Boštjančič in Tina Kastelic


Dopust predstavlja krajše ali daljše obdobje odsotnosti z dela, podeljeno zaposlenemu, namenjen je za počitek, rekreacijo ali potovanja in traja več kot dva dni. V raziskavi, v kateri je sodelovalo 484 delovno aktivnih posameznikov, smo raziskovali odnos do dela med dopustom. Rezultati so pokazali, da ljudje v splošnem pričakujejo, da bodo med dopustom delali manj kot pretekla leta. Ženske med dopustom delajo manj kot moški, prav tako delajo manj zaposleni na nevodilnih delovnih mestih, v primerjavi z vodstvenimi in vodilnimi zaposlenimi.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.